แบรนด์

เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์
บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

เมื่อวันอังคารที่21 มิถุนายน 2559 บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ไปร่วมออกบูธใน งานโครงการชุมชน ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโครงการนี้เป็นความร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEAกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการยกระดับเรื่องความปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์ (Zero Accident) ปลูกฝังมุ่งเน้นบุคลากรทุกภาพส่วนให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าทั้งในสภาวะวิกฤติ ลดการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการใช้ไฟฟ้าของประชาชน และมีการมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ในการโครงการชุมชน ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ <p>ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีทีอิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมออกบูธงาน โครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA